Pripreme za maturu

Ispit državne mature najvažniji je ispit za svakog maturanta bilo da je riječ o gimnazijalcima kojima upis na visoka učilišta izravno ovisi o postignuću na maturi ili o maturantima strukovnih škola koji polaganjem mature završavaju svoje školovanje.

Sadržaj, uvjeti, način i postupak polaganja Državne mature propisan je Pravilnikom o polaganju državne mature. Na državnoj maturi obvezno je polaganje triju predmeta: Hrvatskog jezika, Matematike i Stranog jezika. Obvezni se predmeti mogu polagati na višoj (A) ili osnovnoj (B) razini. Državnu ste maturu položili ukoliko ste s pozitivnom ocjenom položili sva tri ispita obveznog dijela.

U izbornom dijelu Državne mature maturanti u jednome roku mogu polagati najviše šest od ponuđenih dvadeset i dvaju predmeta. Izborni predmeti nemaju razine, odnosno polažu se na višoj (A) razini. Ispitni sadržaji te način provjere i ocjenjivanja znanja i sposobnosti na ispitima iz obveznih i izbornih predmeta uređuju se predmetnim ispitnim katalozima koji su dostupni na mrežnim stranicama Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje.

Tijekom priprema učenicima objašnjavamo gradivo s posebnim osvrtom na područja koja se u školama slabije rade, a pojavljuju se na maturi pri čemu se fokusiramo na konkretne zadatke i svoj pristup maksimalno prilagođavamo potrebama polaznika. Za pripremu se može odabrati samo jedan dio predmeta (npr. priprema za pisanje eseja), obavezni i/ili izborni predmet, može se kombinirati nekoliko takvih predmeta ili se može izabrati paket koji uključuje pripremu za polaganje svih triju obaveznih predmeta.

Nastava se kod nas izvodi individualno, u paru ili u malim grupama (do 5 osoba). Pripreme za sve obavezne predmete predviđene su u trajanju od minimalno 40 šk. sati nastave. Cijena ovisi o odabranom načinu rada, tjednom ili mjesečnom paketu te načinu plaćanja. U cijenu su uključeni i svi radni materijali. Nastava se odvija u terminima prema dogovoru.

IMATE LI PITANJE? POŠALJITE NAM UPIT!

Top closechevron-downfacebookbarsinstagram