Pravila privatnosti

Obrnuta učionica d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Domašinečka 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, OIB: 31691178079/ MBS: 5011795 Trgovački sud u Zagrebu, zastupa Zrinka Bazianec (u daljnjem tekstu: „Obrnuta učionica“) vodi brigu o sigurnosti Vaših osobnih podataka koje nam dajete korištenjem Internet stranica https://www.obrnutaucionica.hr

Naglašavamo da prilikom posjete ovim stranicama vaši osobni podaci ostaju tajni. Obrnuta učionica prikuplja najmanju moguću količinu osobnih podataka te ih koristi isključivo za svrhu za koju su prikupljeni i o čemu ste informirani. Obrnuta učionica ne dijeli vaše podatke s drugim stranama, a vaše podatke obrađujemo i pohranjujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe zbog koje su se prikupljali ili kao što je to zahtijevao neki ugovor ili zakon.

Kada nam šaljete e-mail s vašim osobnim podacima s komentarom ili upitom, Obrnuta učionica te podatke koristi isključivo u svrhu ispunjavanja zahtjeva korisnika. To može uključivati komunikaciju unutar povezanih društava ili slanje obavijesti o radu Obrnute učionice.
Na određenim mjestima na stranici (upis na e-mailing listu i sl.) vaši podaci koristit će se u svrhu kontakta i evidencije korisnika stranice, polaznika tečajeva/seminara/instrukcija, održavanja rođendana i sl. te će se koristiti u svrhu statističke obrade posjećenosti stranice ili za slanje obavijesti o radu i ponudi Obrnute učionice. Svaki korisnik moći će na vlastiti zahtjev napraviti ispis s e-mail liste.

Obrnuta učionica obvezuje se pružati zaštitu osobnim podacima naših polaznika i korisnika na način da prikuplja najmanju moguću količinu osobnih podataka koji su potrebni za ispunjenje naših obveza, informira korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, kao i odluku žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.
Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Osobni je podatak svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet klijenta (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, adresa i mjesto stanovanja i sl.).
Obrada osobnih podataka jest svaka radnja/radnje izvršena na osobnim podacima, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim podacima.

Registracijom i samim pristupanjem internetskoj stranici Obrnute učionice korisnik daje suglasnost da Obrnuta učionica obrađuje njegove osobne podatke navedene u online upisu ili online testiranju.
Ti podaci koriste se u svrhu sklapanja ugovora i u informativne svrhe te u svrhe promidžbe usluga Obrnute učionice. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju te se s istima postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim propisima. Svi navedeni osobni podaci dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Obrnuta ih učionica ne smije neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim stranama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava ili je potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza. Svi djelatnici Obrnute učionice i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

U slučaju da korisnik ne želi da Obrnuta učionica više na bilo koji način obrađuje podatke istoga te zahtijeva brisanje podataka o istome, mora to pismeno javiti putem e-mail poruke na e-mail adresu: info@obrnutaucionica.hr Vaši podaci prikupljaju se i obrađuju u sljedeće svrhe:

  • za vaše korištenje usluga
  • za pružanje usluga i izvršavanje vaših zahtjeva i upita
  • za oglašavanje i slanje promotivnih materijala
  • radi unaprjeđenja našeg poslovanja
  • radi komunikacije s vama
  • u druge svrhe uz vašu pisanu privolu

ONLINE UPIS:
Podaci koje unesete u online upis služe isključivo zaposlenicima Obrnute učionice kako bi mogli stupiti s vama u kontakt vezano uz upis u odabrani program ili vezano uz obavijest o organizaciji tečaja/seminara, rođendana ili slično.

Ova izjava o privatnosti može se mijenjati u skladu sa zakonodavstvom. Nećemo posebno obavještavati naše korisnike o tim promjenama. Preporučujemo da povremeno provjeravate ovu stranicu za sve izmjene izjave. Nadalje, temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka u odnosu na obradu gore navedenih osobnih podataka imate:
Pravo na pristup i potvrdu od strane voditelja obrade u vezi s osobnim podacima koji se odnose na ispitanika u skladu s člankom 15. Opće uredbe o zaštiti podataka,
Pravo na ispravak u skladu s člankom 16. Opće uredbe o zaštiti podataka,
Pravo brisanja ("pravo na zaborav") u skladu s člankom 17. Opće uredbe o zaštiti podataka,
Pravo na ograničenje obrade u skladu s člankom 18. Opće uredbe o zaštiti podataka,
Pravo na prenosivost podataka u skladu s člankom 20. Opće uredbe o zaštiti podataka, Pravo na prigovor u skladu s člankom 21. Opće uredbe o zaštiti podataka.
Također, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka.

Top closechevron-downfacebookbarsinstagram